Transparència

Posem a disposició de les persones associades, així com de totes les persones interessades en la tasca de l'Associació aquesta informació per ser transparents amb la societat i complir amb la normativa vigent:
 

Missió i finalitats: Segueix el següent enllaç.

Entitats que formem part: Visión EspañaECASFederació Catalana de Voluntariat, Coop57 i la Federació Plataforma d'Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de les Corts.

Col·lectiu atès: Persones amb discapacitat visual, sense discriminació ni en funció del seu grau de discapacitat ni de la seva procedència.

Activitats i situació econòmica: A la Memòria 2018 Memòria 2019 Memòria 2020 Memòria 2021 trobareu les activitats, els ingressos i les despeses.

Estatuts: Descarrega'ls aquí.

L'equip: Coneix-lo aquí.

Convenis:
Conveni d'agermanament amb la Fundación Visión con Corazón (Colòmbia).
Conveni amb Novartis
Conveni amb Mapp4all de difusió. 
Conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la prestació de serveis en benefici de la comunitat.
Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya, a través del Centre Universitari de la Visió, per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics.

Legal
NIF: G60412251
Data de constitució: 25/10/1993
Inscrita a la secció 1 del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb data 17/02/1994 i número 14.965.
Declarada d'Utilitat Pública des de 28/11/1997 pel Ministeri de l'Interior.
Contacte: Tel. 93 447 04 04 – info@b1b2b3.org – C/ Cardenal Reig, 32. 08028 Barcelona.