Despreniment de retina

El despreniment de retina (DR) és una malaltia ocular ocasionada per la separació de la retina neurosensorial de l'epiteli pigmentari. Com a conseqüència, la retina neurosensorial queda sense reg sanguini i es produeix pèrdua de visió.

Pot ocórrer després d'un traumatisme a l'ull, després d'una intervenció quirúrgica ocular, per exemple després d'una intervenció de cataracta, o bé espontàniament. Les persones de més edat i les afectades de miopia avançada o diabetis estan més predisposades a presentar aquesta malaltia.

Els símptomes característics són un defecte en el camp visual que moltes vegades és percebut pel pacient com l'aparició d'un teló negre. De vegades desapareix espontàniament al matí, en el moment d'aixecar, per reaparèixer unes hores després.

També és molt freqüent la percepció de llampades lluminoses inexistents que es diuen fotopsias i l'aparició brusca de petites taques fosques i mòbils en el camp visual que es mouen espontàniament. Aquestes taques es coneixen com a mosques volants, encara que el seu nom tècnic és miodesopsias.

No tots els despreniments de retina presenten els símptomes assenyalats, ja que la malaltia pot estar desencadenada per diferents mecanismes, el grau d'afectació és variable, així com l'amplitud i localització de la zona afectada. A més, els símptomes descrits depenen del temps d'evolució de la malaltia i poden estar produïts per multitud de processos diferents, per la qual cosa l'actitud més adequada sempre és deixar-se guiar per un professional en el camp de la salut.