Què oferim?

Què oferim?

Segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut), discapacitat és un terme general que abasta les deficiències, les limitacions de l'activitat i les restriccions de la participació. Les deficiències són problemes que afecten una estructura o funció corporal, les limitacions de l'activitat són dificultats per executar accions o tasques, i les restriccions de la participació són problemes per participar en situacions vitals. Per tant, la discapacitat és un fenomen complex que reflecteix una interacció entre les característiques de l'organisme humà i les característiques de la societat en què viu (Font OMS,  https://www.who.int/topics/disabilities/es/).

El sentit de la vista és el sentit que ens atorga més sintonització amb l'espai en què vivim en relació amb els altres sentits, aproximadament el 80% de la informació que captem és a través d'aquest sentit. El sentit de la vista ens permet conèixer el nostre entorn, relacionar-nos amb els nostres semblants, per això hem de comptar amb els elements adequats per captar i interpretar senyals provinents d'aquests.

Quan a algú li sobrevé una discapacitat visual (baixa visió o ceguesa), sigui quina sigui la causa que l'hagi originat, pateix un sot emocional considerable, malgrat i el qual pot aconseguir un òptim nivell de qualitat de vida i un estat emocional i d'autoestima satisfactori.

A l'Associació disposem de un catàleg de serveis que posem a disposició del les demandes dels nostres socis, per tal d’aconseguir per a ells una atenció global que els permeti arribar al màxim nivell d’autonomia per a gaudir la millor qualitat de vida possible. Els serveis es desenvolupen, la major part d’ells, en règim de copagament, depenent el percentatge de finançament, públic i/o privat, que puguem aconseguir per a aquell servei o àrea.