Reivindicant els nostres drets

El nostre col·lectiu ha guanyat la batalla legal. Hi ha legislació i normatives que obliguen a propiciar la integració. Ara bé, cal aconseguir que es posi en pràctica la reglamentació existent. Per això, acudim a totes les reunions que sobre el col·lectiu convoquen els Departaments de la Generalitat de Catalunya o els ajuntaments, especialment les que convoca l’Institut Municipal de persones amb Discapacitat, en les seves comissions d’Urbanisme, Transport, Informació i comunicació, Habitatge i domòtica, Lleis de Dependència i Autonomia Personal i Llei de Serveis Socials.

Torna als nostres serveis