Telèfon de l'ull
El Telèfon de l’Ull 900 900 505 sorgeix per atendre a persones amb discapacitat visual que pot ser total (B1), severa (B2) o lleu (B3) i orientar-les en la solució dels problemes personals i socials que els ocasiona la seva malaltia, amb exclusió dels temes optomètrics, oftàlmics o mèdics.

El Telèfon de l’Ull pretén donar resposta a les seves inquietuds sobre els recursos al seu abast, els drets i beneficis que els corresponen, les ajudes tècniques que poden utilitzar, els llocs a on dirigir-se, etc.