Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE)

La Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) és una malaltia de l'ull ocasionada per degeneració, danys o deteriorament de la màcula. La màcula és una capa groguenca de teixit sensible a la llum que es troba a la part posterior de l'ull, al centre de la retina. Aquesta àrea proporciona l'agudesa visual que permet a l'ull percebre detalls fins i petits. Quan la màcula no funciona correctament, les àrees del centre del camp visual comencen a perdre nitidesa.

El tabaquisme, l'edat avançada, antecedents familiars de DMAE, l'alt nivell de colesterol a la sang, entre altres, són factors influents. Recents publicacions han apuntat que la mutació del gen factor H podria ser una de les causes de la malaltia, ja que les persones que presenten un mutació d'aquest gen tenen menys capacitat per controlar la inflamació causada per una infecció qualsevol, la qual cosa podria actuar com a desencadenant de la malaltia. Sobretot afecta a les persones grans.

La degeneració macular ocasiona diferents símptomes a cada persona. Potser al començament de la malaltia sigui imperceptible, sobretot quan la degeneració es produeix en un sol ull mentre que l'altre es manté sa per molt temps. Una ràpida pèrdua de la visió central és símptoma freqüent que la persona pateix de degeneració macular en ambdós ulls.

En la quotidianitat podem trobar indicis d'aquest malaltia, com línies rectes que es veuen distorsionades, veure paraules borroses, problemes per detallar i àrees fosques o buides en el centre de la visió.