Atenció psicològica

Un dèficit visual o la manca de visió i les repercussions que es puguin derivar requereixen assolir certs aprenentatges i habilitats per aconseguir una adient adaptació en els diversos àmbits de la nostra vida.

A la nostra Associació entenem que aquesta adaptació a l'entorn físic y social no sempre serà fàcil i a vegades es tornarà exigent. La situació de la persona amb aquesta condició, ja sigui nova o amb temps d'experiència, pot generar creences negatives, baixos estats d'ànim, moments d'estrès intens, actituds com l'apatia, la renúncia i altres conductes similars.

Volem que la persona que es trobi en aquesta situació pugui comptar amb recolzament psicològic especialitzat per aconseguir l’actitud necessària per assolir aprenentatges i habilitats que el portin a sentir-se bé i actuar de forma satisfactòria.

El servei de psicologia a l’Associació es desenvolupa en diferents modalitats segons consideri el professional:
  • - Atenció individualitzada a través de sesión regulars a la nostra entitat.
  • - Grups d'ajuda mútua: s'organitzen i faciliten reunions d'intercanvi d'experiències entre companys de l'associació.