Acompanyament

El servei d’acompanyaments funciona gràcies a la col·laboració dels nostres voluntaris. Amb aquest servei pretenem donar resposta a la necessitat de molts dels nostres socis de comptar amb una persona que els pugui acompanyar en algunes tasques de la vida diària.
El servei s’estructura bàsicament en dues modalitats:

Acompanyaments regulars
En aquesta modalitat, els nostres socis poden gaudir de la companyia d’un dels nostres voluntaris amb caràcter setmanal, per a atendre a activitats reiteratives com la lectura del correu, fer la compra o passejar entre d’altres.
 
Acompanyaments puntuals
En aquest cas el soci compta amb un voluntari per acompanyar-lo a una activitat concreta, que s’extingirà en acabar-la aquell dia com per exemple una visita al metge o fer un tràmit burocràtic. 

És important destacar que els nostres voluntaris son persones que, independentment de la seva professió, a l’Associació només realitzen acompanyaments en tasques senzilles com les mencionades, però en cap cas, tasques amb necessitat de coneixements més professionals com atenció a persones amb un alt grau de dependència, atenció mèdica, treballs de fontaneria, etc.
Aprofitem per a agrair la tasca dels nostres voluntaris sense els que no seria possible poder oferir aquest servei de tanta utilitat per als nostres socis