Catarates


És l'opacificació total o parcial del cristal·lí. Existeixen fonamentalment dos tipus de cataractes:

Cataracta congènita: Produïda per l'existència d'una lesió hereditària o una agressió sobre l'embrió durant el seu desenvolupament (per exemple la rubèola).
Cataracta adquirida: És el tipus més freqüent i és la principal causa de pèrdua de visió entre els majors de 55 anys. Està causada per l'acumulació de cèl·lules mortes en les lents naturals dels ulls, encarregades d'enfocar la llum i produir imatges clares i nítides.

Els símptomes més habituals són (informació extreta de l'Institut de Microcirurgia Ocular IMO):

- Visió borrosa, "ennuvolada" i, de vegades, doble.
- Fotofòbia (molèstia excessiva davant la llum) i enlluernaments.
- Disminució de la sensibilitat a colors, contrastos, relleus, profunditat...
- Empitjorament de la visió en dies assolellats.
- Dificultat per conduir de nit.
- Pèrdua de seguretat a l’hora de caminar o de pujar/baixar escales.
- Augment de la miopia (visió llunyana poc nítida).
- Incapacitat per llegir lletres petites.
- Recuperació sobtada de la visió que fa que deixin de necessitar-se ulleres de prop.
- Canvis freqüents en la graduació de les ulleres.