Integració Laboral

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE.

El treball és un dels factors primordials que faciliten a les persones una plena normalització social. Incidim en aquest àmbit i busquem vies d’integració laboral. Les persones amb discapacitat visual són vàlides per a moltes feines i lluitem per la inclusió social i/o l'adaptació de lloc de treball.

Per obtenir millors resultats, treballem en xarxa amb diverses entitats com Fundación Adecco, Fundación Prevent o Fundación Seeliger y Conde. A més, estem en constant contacte amb departaments relacionats en l’àmbit públic per estar al dia de les possibles oportunitats que sorgeixin per als nostres socis i sòcies.

Treballem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya amb les Subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS), on incloem diferents serveis d'ajuda i suport al col·lectiu:

• Tutories personalitzades.
• Formacions per a la cerca de feina.
• Seguiment i acompanyament.
• Formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

L'objectiu és incrementar el grau d’ocupabilitat dels socis i sòcies que s'acullin a aquesta pla i la seva inserció laboral en el mercat de treball, aportant les competències necessàries per obtenir un lloc de treball adequat i amb autonomia.

El nostre servei d'inserció laboral ofereix: tutories personalizates, formacions, seguiment i formació en tecnologi.es Contacta a laboral@b1b2b3.org. Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinanáment per part del FSE 

Si ets una empresa, et convidem a conèixer els beneficis fiscals de la contractació temporal, indefinida i en pràctiques de persones amb discapacitat.Torna als nostres serveis