Avís legal

L'Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 garanteix que totes les dades recollides a través dels diferents canals d'ingrés seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). El tractament i gestió dels mateixos compleix l'estipulat en la General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 i el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat de els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

L' ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT VISUAL CATALUNYA B1+B2+B3 haurà de assegurar-se que les dades personals de l'interessat siguin tractats de manera lícita, lleial i transparent, que siguin recollits amb fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb aquests fins i havent de ser adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als que són tractats. Les dades personals hauran de ser exactes i, si fos necessari actualitzades, adoptant-se les mesures tècniques i organitzatives raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin quan siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten. Així mateix, les dades personals de l'interessat hauran de ser mantingudes de forma que es permeti la identificació durant no més temps del necessari per als fins del tractament i hauran de ser tractats de manera que es garanteixi una seguretat adequada mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades. Així, ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT VISUAL CATALUNYA B1+B2+B3 serà responsable del compliment del que disposa anteriorment i haurà de poder acreditar-ho amb posterioritat.

En cap cas Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 cedirà la informació a tercers, llevat que compti amb lautorització expressa del Responsable del Tractament, en els supòsits legalment admissibles.


Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a l'Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 (c/ cardenal Reig, 32. 08028 Barcelona).

Amb aquest avís es comunica als i les usuàries que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les cookies utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l'usuari/a però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. S'utilitzen les galetes amb l'objectiu de reconèixer els/les usuaris/es que s'hagin registrat i poder oferir millor servei i més personalitzat (idioma desitjat per l'usuari/a...). Així mateix, són utilitzades per obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites. No obstant això, l'usuari/a podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

Per a complir el que disposa la normativa aplicable en matèria de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3
Domicili: c/ Cardenal Reig, 32. 08028 Barcelona
Contacte: 93 447 04 04
Correu electrònic: info@b1b2b3.org
Dades Registrals: Inscrita a la secció 1 del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb data 17/02/1994 i número 14.965.
NIF: G60412251