Qui som?

Missió

L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 som una entitat sense ànim de lucre que donem serveis a persones amb discapacitat visual per millorar la seva qualitat de vida i exercim una tasca de divulgació de la problemàtica del col·lectiu per aconseguir millorar la seva integració social.
La finalitat de l’entitat és donar servei a aquestes persones, sense discriminació ni en funció del seu grau de discapacitat que pot ser total (B1), severa (B2) i lleu (B3), ni en funció de la seva nacionalitat.

Visió

L’Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 pretén ser una entitat de referència a Catalunya en l’atenció i la prestació de serveis a persones amb discapacitat visual i, més concretament, a persones amb baixa visió. Volem ser una entitat sostenible en quant a recursos per tenir la fortalesa suficient per sobreviure a llarg termini en una societat molt canviant.
 

Valors

  • Solidaritat: Aquest és el principal valor de l’entitat a l'hora de desenvolupar la seva missió, ja que el sentiment de pertinença de les persones implicades a l’entitat en qualsevol àmbit fa paleses les obligacions entre els seus membres, sobretot pel que fa a l'ajuda mútua.
  • Igualtat: El principi d’igualtat en tots els àmbits d’actuació és un valor que forma part del nostre ADN, ja que atenem les persones independentment de les seves característiques personals (nacionalitat, sexe, grau de visió...) ja sigui com a persones associades, voluntàries o col·laboradores. 


Membres de:

Visión España 

ECAS
Federació Catalana de Voluntariat
Federació Plataforma d'Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de les Corts