Què podem fer per al tercer Món


 

ADVC i Tercer Món

L'ADVC és solidària amb totes les persones que pateixen alguna mena de discapacitat visual, al marge del seu origen, la qual cosa  ens ha portat de forma natural a recolzar projectes en benefici del nostre col.lectiu al Tercer Món.

Per aquesta raó La nostra entitat recolza el projecte 2020 de la UNESCO per a provar d'erradicar la ceguesa evitable del món, la qual cosa ens ha portat a manifestar-nos en favor d'aquest projecte en diverses ocasions, aprofitant el dia mundial de la visió, que s celebra anualment el tercer dijous d'octubre.

Altrament, aquesta solidaritat envers els companys que pateixen discapacitat visual en el Tercer Món ens ha portat a fer donacions de material i a establir forts lligams amb entitats d'aquest àmbit. La més important ha estat l'agermanament amb FUNVICOR "Fundación Visión con Corazón" de Cartagena d'Indies (Colòmbia), als que hem ajudat amb material bàsic com bastons de cec i pautes i llibres braille, a més de material audiovisual.

Encara a Colòmbia hem tingut ocasió de proporcionar un ordinador adaptat a una persona cega a través d'un familiar que s'està al nostre país.

També és a propòsit recordar la formació elemental de cooperants i la donació de material bàsic per aprendre braille i de bastons de cec, destinats a nens afectats pel terratrèmol de Haití, a través de l'associació "Nuestros Pequeños Hermanos".

Cal esmentar la col.laboració amb l'associació AYCA "Ayuda a las Comunidades Andinas", a través de la qual hem fet arribar al Perú material audiovisual (llibres parlats) i material bàsic braille. De fet, amb aquesta entitat també hem endegat un procés d'agermanament, que aviat restarà completat.