Cartera de Serveis

A l'Associació treballem a partir del les demandes i propostes dels socis, per tal d’aconseguir una empara global de la persona amb discapacitat visual que li permeti d’aconseguir la màxima autonomia possible per a aconseguir la millor qualitat de vida possible. Els serveis es desenvolupen, la major part d’ells, en règim de copagament, depenent el percentatge a càrrec del soci del finançament, públic o privat, que puguem aconseguir per a aquell servei o àrea.

Assessorament e informació

Només trucant a l’Associació, sense necessitat d’associar-se, hom pot trobar informació bàsica molt útil sobre qualsevol tema relacionat amb la discapacitat visual. A aquesta informació també es pot accedir a través del servei del Telèfon de l’Ull (900-900-505), telèfon gratuït a disposició de qualsevol persona, sigui sòcia o no.

Acollida

Quan una persona amb discapacitat visual s’acosta a la nostra entitat, la nostra treballadora social valora el seu cas mitjançant una entrevista personal on estudia, de forma integral i personalitzada, les qüestions que ens planteja. Llavors la informem del ventall de possibilitats al seu abast, aprofitant els nostres recursos i els que ofereixen d’altres associacions i entitats, públiques o privades.

La treballadora social també s’encarrega de fer l’acollida dels nous voluntaris, així com d’orientar els familiars i coneguts dels usuaris, que s’apropin aquí per a tractar de forma més adient les persones amb discapacitat visual, redirigint-los, a més, vers les activitats de formació que es considerin oportunes.

Informes optomètrics i assessorament

Els socis poden demanar un informe optomètric sobre el seu grau de discapacitat visual i assessorament per a entendre la seva situació visual, derivada de la seva malaltia, com a primer pas vers la definició de les estratègies d’adaptació a la seva situació fisiològica.

Solucions burocràtiques

Sota la coordinació de la treballadora social, s’orienta el soci sobre les accions burocràtiques inicials que li convé emprendre per a millorar la seva situació personal, a l’hora que se l’ajudarà en la resolució de les mateixes, tan en l’aspecte tècnic, com logístic, Després romandrà al seu servei per a resoldre qualsevol altre tràmit que pugui sorgir en el futur i que requereixi el seu suport.

Acompanyament i coordinació de l’equip multidisciplinar

Igualment sota la coordinació de la treballadora social i amb el recolzament del nostre magnífic equip de voluntaris, els nostres socis poden gaudir d’una mobilitat total, tan sols demanant un voluntari a l’Associació. Aquest servei és l’estrella de l’entitat i dels primers en funcionar. Ara però, s’insereix en la tasca de rehabilitació personal, tot coordinant la feina del psicòleg, el rehabilitador bàsic i el tiflotecnòleg gràcies a aquest servei. Distingim dos tipus d’acompanyament:

 1. Acompanyament puntual: Trucant a l’Associació es concerta un acompanyament per a un dia i lloc concrets, tant n’és que sigui una visita al metge, com a un advocat, anar a comprar roba a uns grans magatzems o llegir la correspondència. Es contacta amb un voluntari disponible i  se’l posa en contacte amb l’usuari.
 2. Acompanyament regular: Una tasca d’acompanyament periòdica, com pot ser un curs, una teràpia mèdica o fer un passeig o lectura al domicili. Es cerca un voluntari disponible i s’estableix la rutina (en atencions de llarga durada es pot canviar el voluntari de tant en tant).

Atenció psicològica

El suport psicològic és de cabdal importància per a les persones amb problemes de discapacitat visual. Potenciar la seva autoestima i cercar la seva plena adaptació en aquest col·lectiu són fites que exigeixen un gran esforç i que, al mateix temps, resulten indispensables si la persona amb discapacitat visual vol integrar-se plenament en la realitat quotidiana, com a pas previ per a la superació de la seva malaltia. Distingim dos tipus de serveis atesos pel psicòleg:

 1. Atenció individual: La tasca del psicòleg amb teràpia individual dirigida a aquell usuari concret resulta imprescindible en molts casos, en especial en sobrevenir la discapacitat o un agreujament de la mateixa.
 2. Grups d’Ajuda Mútua: En ells els socis amb situacions similars, sota la coordinació del psicòleg, comparteixen les seves inquietuds i els seus èxits, amb l’efecte de recolzar tots els integrants del mateix entre ells.

A més es realitzen periòdicament (o a demanda del soci) tallers específics:

 • Adaptació i autoestima a la discapacitat visual”, destinat als propis afectats.
 • Conviure amb una persona amb discapacitat visual” en què es treballa l’entorn familiar i social de l’individu.
 • Control mental”, on es treballen tècniques de relaxació.

Rehabilitació bàsica

En combinació amb el psicòleg, dins el procés d’adaptació i de millora de l’autoestima, aprendre a fer les tasques quotidianes de forma autònoma és crucial per a millorar la qualitat de vida de la persona. Distingim:

 • Tècniques d’habilitat personal a la llar
 • Tècnica de mobilitat al carrer (bastó)
 • Recorreguts específics a petició de l’usuari
 • Taller “Eines i trucs de mobilitat en discapacitat visual”

També podem gestionar la consecució de gossos pigall en temps reduït, mercès a les bones relacions que mantenim amb d’altres associacions especialitzades del sector.

Orientació tiflotècnica

Següent  esglaó en l’autonomia personal, comporta especialment tècniques de comunicació amb l’entorn i són imprescindibles per a facilitar l’accés a l’educació, a l’oci i al món laboral. Segons les necessitats de cada individu s’assenyalen les alternatives tècniques i tecnològiques de les que pot disposar. Distingim:

 • Classes de braille individuals o grupals.
 • Classes particulars a l’Associació (o bé online)
 • Classes particulars a domicili
 • Suport tècnic a domicili

Serveis educatius

La formació és determinant en el futur de l’individu, per això és objectiu prioritari nostre donar recolzament als estudiants de primària, secundària i ensenyament superior mitjançant l’adaptació en els estudis, lectura d’apunts, ampliació de fotocòpies i classes particulars, ja siguin de cultura general, braille, informàtica o d’altres. Funciona com a classes particulars, tallers o cursos, en funció de les necessitats que es detectin en cada moment. Igualment parlem i formem (si s’escau) els professors i companys d’estudi dels nostres socis. Així mateix disposem d’una exposició permanent d’aparells històrics i actuals d’utilitat per a la discapacitat visual que hem anomenat “Lluís Braille”, així com una col·lecció de maquetes tàctils, anomenada “Rosa Gratacós” en homenatge als esforços d’aquesta companya nostra en l’adaptació de l’art i la cultura vers el nostre col·lectiu, elements que aprofitem per a la nostra àrea d’Integració Social.

Integració laboral

Si la persona no pot mantenir el seu lloc de treball, l’ajudem a tramitar la incapacitat laboral que li correspongui.
També realitzem orientació i reorientació laboral per a  aconseguir una integració laboral com a discapacitat visual, ajudant-los a cercar feina (en col·laboració amb vàries fundacions privades del sector amb què hi tenim relació), realitzant, un cop aconseguida, l’adaptació del lloc de treball i la formació dels companys de feina, si s’escau.

A més hem engendrat projectes de promoció laboral directa:

 • Projecte Tiflokiros: Promovem la inserció de socis quiromassagistes amb un servei que poden aprofitar els socis i amics de l’Associació.
 • Tallers remunerats: Cedim el nostre espai per a alguns tallers que es porten a terme a la seu. Són una oportunitat per a què socis nostres agafin experiència abans de posar-se pel seu compte o aconseguir una col·locació estable.

Integració social

La nostra trajectòria ens ha convertit en experts en la formació sobre la temàtica de la discapacitat i, per a desenvolupar aquesta tasca formativa, varem crear l’Aula d’Estudis Socials, entitat germana nostra, que organitza cursos per a escolars, batxillers, universitaris i professionals sobre la problemàtica entorn de la discapacitat, qualsevol discapacitat, i d’altres temàtiques socials. Estem en disposició de formar qualsevol col·lectiu, sigui de caràcter institucional, professional, familiar o als propis afectats (com abans hem esmentat). Hem desenvolupat una biblioteca especialitzada, a la què hem batejat “Joan Pallarès” en honor del nostre voluntari i company historiador, que  disposa d’una col·lecció de llibres especialitzats sobre Discapacitat visual, Altres Discapacitats i Economia Social, al servei de qualsevol persona interessada en aquests temes. Igualment, aquesta entitat germana aprofita les potencialitats de l’exposició Lluís Braille, per fer difusió de les nostres necessitats i capacitats en la seva formació.

Serveis culturals

La nostra associació es proposa que les persones amb discapacitat visual disposin d’una àmplia oferta d’oci confeccionat a la seva mida. Recolzats pel nostre equip de voluntaris, realitzem sortides on les persones que ho necessiten disposen d’un acompanyant, a l’hora que cerquem solucions accessibles per a les mateixes: Visites guiades, audiodescripció i assessorament en l’adaptació d’espais culturals:

 • Sortides d’animació socio-cultural: Cada setmana fem una o més sortides a la Natura, als museus, a espectacles adaptats o a qualsevol esdeveniment que ens sembli interessant i que es detallen a la revista “Anem-hi”, de periodicitat trimestral, o bé que organitzem en el marc dels grups GIOLA (per a l’òpera) i GAAC (de caràcter general).
 • Adaptació d’espais culturals: Son moltes les entitats culturals que proven de fer-se accessibles per al nostre públic. Troben recolzament en els nostres experts i poden utilitzar els nostres usuaris per a fer provatures d’accessibilitat.
 • Espectacles audiodescrits: La seva escassetat ens mou a donar-los especial rellevància i exhortem els nostres socis a acudir-hi, al marge de l’interès d’aquell espectacle per a cadascú. Habitualment promovem i acudim a espectacles d’òpera, teatre i cinema.
 • Actes emblemàtics de l’Associació: Anualment organitzem una sèrie d’activitats fonamentals per a la difusió del nostre missatge i de la nostra existència, que requereixen de la vostra participació activa:
 • Diada del Soci: Jornada lúdico – cultural fora de Barcelona, en què socis i voluntaris tenen ocasió d’estretar els seus vincles
 • Tiflollibre: Acte musico – poètic en què companys i personalitats rellevants de diversos àmbits reciten fragments literaris o canten.
 • Nit de la Visió: Sopar benèfic en favor de la investigació científica a Catalunya.
 • Cursa per la Visió: Es realitza per un recorregut per carrers de Barcelona per tal de recaptar fons per la continuïtat i creixement de la nostra entitat.
 • Entrega de premis B1+B2+B3: Bianualment honorem persones que s’han destacat com més actives en favor del nostre col·lectiu.

Solucions jurídiques

En alguns casos, els nostres socis requereixen assessorament legal. Comptem amb bufets que porten molts anys aconsellant-nos sobre temàtiques jurídiques relacionades amb el col·lectiu, la qual cosa els ha fet veritables especialistes en elles.