Estructura organitzativaAssemblea General

Junta Directiva

President

Manel Martí i Salvador

Vicepresidenta

Francisca Garcia Caballero

Tresorera
Montserrat César Gramaje

Secretàri
Daniel Rubio Mánuel

Vocals
Amparo Álvarez Rubio
Eduardo Torres Mayor


Comissions

Accessibilitat
Manel Martí i Salvador

Animació Sociocultural
Francisca García Caballero

Integració Social
Daniel Rubio Mánuel

Comunicació i Esponsorització
Manel Martí i Salvador

Òrgans de Gestió

Administració
Daniel Rubio Mánuel

Voluntariat
Ainhoa Quesada